Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/i/h/u2790/public_html/kategorie.php on line 135

   

Menu

   MIKRO hosting

   Dedikované servery

   Porovnať hosting balíky

   Manuál - Control Panel

   Užívateľská príručka

   Prihlasovacie údaje

   Ukážky

   Reg. do vyhľadávačov

   Technické info

   Majiteľom webstránok

Nastavenia pošty

   Outlook Express

   Mozilla Thunderbird

Nástroje pre web

   Farebná schéma

   Počítadlo

Prihlásenie SETUP

Meno
Heslo
Zabudnuté heslo

Prihlásenie WEBMAIL

Meno
Heslo
www. .
Informácie o vírusoch
Vírusmi nazývame všeobecne rôzne druhy škodlivého počítačového softvéru, ktorých primárnou úlohou je infikovať ďalšie počítače - šíriť. Môžu tiež plniť ďalšie funkcie, napríklad otvoriť náš počítač napadnutiu zvonka, či umožniť inštaláciu programov ktoré sa snažia ukradnúť súkromné údaje uložené v našom počítači - najmä prihlasovacie mená, heslá, či čísla kreditných kariet.

Poznáme niekoľko typov škodlivého softvéru:

Adware je akýkoľvek softvér, ktorý spôsobuje automatické sťahovanie, zobrazovanie alebo prehrávanie reklamných a propagačných materiálov v počítači užívateľa bez jeho vedomia, či za čiastočnej asistencie. Príznakmi sú napríklad o vyskakujúce pop-up okná, vnucovanie stránok (nastavenie ako domovskej stránky bez vedomia užívateľa) a pod. Existujú aj programy, ktoré vstupujú do počítača so súhlasom užívateľa, pretože podmienkou ich bezplatného používania je práve prítomnosť reklamných materiálov.

Backdoor je aplikácia typu klient - server, ktorá umožní autorovi vzdialený prístup na počítač. Na rozdiel od bežných legálnych aplikácii s podobnou funkciou prebieha jeho inštalácia bez vedomia klienta.

Boot sektor vírusy napádajú zavádzací sektor pevného disku počítača, čím zabezpečia svoje spustenie pri štartovaní počítača. Ide o pomerne staršiu skupinu vírusov.

Dialer je program, ktorý presmeruje telefonické pripojenie, prostredníctvom ktorého sa užívateľ pripája na internet, na určité platené číslo. Tieto programy možno využívať legálne pri platení za internetové služby, avšak často sa zneužívajú na podvody pri presmerovaní bez vedomia používateľa.

Červ je samostatný program, ktorý rozširuje svoje kópie pomocou internetu, alebo lokálnej siete. Klasický vírus je pasívny a na rozšírenie potrebuje kopírovanie nakazeného súboru. Naopak, červ sa rozširuje aktívne, napríklad rozosielaním kópií po lokálnej sieti alebo internete využívajúc e-mailovú komunikáciu. Na nižšej úrovni môže zneužívať bezpečnostné diery operačného systému. Červ môže so sebou niesť aj ďalší škodlivý program, ktorý môže vykonať rozličné činnosti, napr. inštalovať tzv. backdoor. Aj bez takéhoto ''nákladu'' môže červ spôsobiť veľké škody vplyvom zahltenia komunikačných kanálov. Dôsledkom rozšírenosti internetu je červ schopný rozdistribuovať sa po celom svete v priebehu niekoľkých hodín. Vedľajším efektom môže byť kompletné zahltenie siete, nevnímajúc podnikové LAN.

HLL (High Level Languages) sú vírusy, ktoré boli vytvorené vo vyšších programovacích jazykoch ako Pacal, C, C++, Delphi, Basic alebo Visual Basic. Na rozdiel od bežných vírusov, vytvorených v assembleri, sú HLL vírusy mohutnejšie a ich analýza je komplikovanejšia. Takmer nemožná je detekcia heuristickou analýzou.

Hoax (fáma) je poplašná správa posielaná e-mailom, ktorá na svoje šírenie využíva ľudskú dôverčivosť. Šíri sa výhradne ľudským pričinením a preto jediným spôsobom, ako sa pred takouto správou dá brániť, je opatrnosť. Fáma sa vo väčšine prípadov odvoláva na dôveryhodnú firmu (''Microsoft varuje...'', ''CNN oznámila'', a pod.), často informuje o katastrofálnych dôsledkoch, napr. epidémie počítačového vírusu. Spoločným menovateľom týchto správ je výzva na okamžité postúpenie ďalšiemu užívateľovi. Týmto spôsobom sa fáma šíri k ďalším užívateľom.

Makrovírusy sú makrá, ktoré sú schopné kopírovať sa z jedného dokumentu do druhého. Tzv. makrá sú bežnou súčasťou aplikácií v kancelárskych balíkoch a môžu pozitívne rozšíriť ich funkcionalitu. Sú však programovateľné v bežných jazykoch a môžu teda manipulovať s dátami aplikácie, či modifikovať ostatné dáta v počítači. Vírusy napísané špeciálne pre konkrétnu aplikáciu sa môžu šíriť v zásade len na tejto konkrétnej aplikácii. Autori škodlivého kódu teda hľadajú aplikácie, ktoré sú všeobecne rozšírené. Ich podmienky dnes spĺňajú najmä programy z balíka Microsoft Office, ako napríklad Word či Excel.

Parazitné vírusy sa pripájajú k spustiteľnému súboru ako k hostiteľovi bez toho, aby samotný súbor akýmkoľvek spôsobom poškodili. Pri infekcii je pôvodný súbor upravený tak, aby po jeho následnej aktivácii došlo aj k aktivácii vírusu.

Phishing je formou nežiaducej aktivity, ktorá využíva prvky tzv. sociálneho inžinierstva. Postup je charakteristický pokusmi podvodne získať citlivé informácie ako napr. heslo, či detaily platobnej karty maskovaním sa za dôveryhodnú osobu alebo spoločnosť. Najčastejšie má podobu falošného oficiálneho e-mailu, prostredníctvom ktorého podvodník údaje od užívateľa žiada. Účelom je zneužiť tieto citlivé informácie v neprospech poškodeného.

Prepisujúce vírusy sú najjednoduchšou formou infekcie. Dochádza pri nej k vymazaniu pôvodného kódu a nahradeniu novým, škodlivým kódom. Spustením infikovaného súboru dochádza v skutočnosti k aktivácii samotného vírusu, ktorý sa môže snažiť o ďalšiu replikáciu.

Riskware ako pojem zahŕňa všetky aplikácie, ktoré používateľovi prinášajú pri spustení určité bezpečnostné riziko. Podobne ako pri inštalácii spyware alebo adware môže byť ich inštalácia odsúhlasená v licenčnej dohode, pri inštalácii programu. Príkladom takéhoto programu sú napríklad tzv. dialery.

Retrovírusy sú škodlivé aplikácie, ktoré sa snažia o zneškodnenie, vymazanie alebo deaktivovanie antivírusových systémov.

Rootkit je špeciálny typ infiltrácie, ktorý má schopnosť skryť svoju prítomnosť v napadnutom systéme a tak uniknúť detekcii. Zväčša ide o balík škodlivého kódu, ktorý umožňuje útočníkovi zneužiť zraniteľné miesta v systéme a získať tak plnú kontrolu nad napadnutým počítačom. Pri rootkitoch najdôležitejšia prevencia, čiže schopnosť proaktívne zastaviť infiltráciu už pri pokuse preniknúť do systému a skôr, ako sa stihne aktivizovať. Rootkit sa dokáže v systéme po svojej aktivácii ''zneviditeľniť'' a napadnutý užívateľ tak môže získať falošný pocit bezpečia.

Súborové vírusy využívajú ako hostiteľa jednotlivé súbory. V zásade ide vždy o spustiteľné súbory, pretože cieľom škodlivého kódu je jeho kopírovanie. Najčastejšie ide o vírusy s príponou ''.COM'', '':EXE'', ''.BAT'' alebo ''.SYS''.

Sociálne inžinierstvo je spôsob získavania dôverných informácií pomocou manipulácie. Metóda bežne používa telefóny alebo internet, pričom zneužíva dôverčivosť ľudí vydávaním sa za známe a existujúce spoločnosti či inštitúcie.

Spyware je program, ktorý využíva internet na posielanie rozličných údajov o používateľovi bez jeho vedomia. Podobne ako pri adware, súhlas s inštaláciou podmienkou licenčnej dohody môže byť súčasťou voľne šíriteľného programu. Spyware aplikácie zväčša odosielajú štatistické údaje, ako napr. informácie o nainštalovaných programoch, navštívených stránkach a podobne. Získané informácie bývajú v zásade zneužité na cielenú reklamu.

Trójsky kôň (občas mu hovoríme aj trójan) je škodlivý program, ktorý na rozdiel od vírusov alebo červov nemá schopnosť samostatne sa kopírovať a infikovať súbory. Najčastejšie sa vyskytuje vo forme spustiteľného súboru s príponou ''.exe'', alebo ''.com''. Súbor neobsahuje v zásade nič iné okrem samotného škodlivého kódu. Najúčinnejšia metodika jeho odstránenia je jednoduchá, zmazanie. Trójsky kôň sa môže tiež vydávať za užitočný program. Tento typ infiltrácie má rozličné funkcie, od zasielania stlačených kláves (keylogger) až po mazanie súborov (napr. sformátovaním disku). Zvláštnou funkciou je inštalovanie tzv. backdooru (zadné vrátka).
TESTOVACIA VERZIA
Vyskúšajte si zdarma antivírusový systém NOD32. Ponúkame vám bezplatnú verziu NOD32 na 30 dní, ktorá vám zabezpečí plnú ochranu pred vírusmi a útokmi z internetu.

Produktové rady NOD32:
 • Standard Edition

 • KOMERČNÁ VERZIA
  Registrovaní užívatelia na stránke www.eset.sk si môžu v tejto sekcii stiahnuť plnú verziu konkrétnych riešení antivírusového systému NOD32.

  Produktové rady NOD32:
 • Standard Edition
 • Professional Edition
 • Enterprise Edition
 • Server Edition
 • Domény
  .sk    15,80 € / rok
  .cz     8,70 € / rok
  .eu     8,00 € / rok
  .com  8,70 € / rok
  Novinky
  13.08.12 Problém s mailami
  Na jednom z našich mailserverov sa momentálne vyskytol menší problém, na jeho odstránení už intenzívne pracujeme. Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.
  02.02.11 Plánovaný výpadok
  Vážení zákazníci, Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom výpadku našich dátových služieb z dôvodu upgradu zariadení v server housingovom centre. Plánovaný výpadok nastane dňa 04.02.2011 v hodinách od 02:00 do 03:00. Za spôsobené nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujme.
  09.09.10 Aktualizovali sme Horde – pridali sme jeho dynamickú verziu
  Zákazníci Ihostu, ktorí používajú webové rozhranie pre čítanie pošty Horde (IMP), si pri prihlasovaní sa do svojho konta môžu všimnúť, že majú na výber dve možností. Buď sa môžu prihlásiť do klasickej (pôvodnej) alebo dynamickej (ajaxovej - pripomínajúce klasických poštových klientov typu Outlook Express) verzie. Aktulalizovali sme Horde, preto je na výber aj jeho dynamická verzia. Od pôvodnej verzie sa odlišuje novým vizuálom a dá sa povedať, že aj jednoduchším narábaním s mailami (kliknete na mail a hneď sa vám dole zobrazí). Vyskúšajte si, v čom sa vám bude lepšie pracovať.


  Inštalácie

     Mambo

     Oscommerce

     phpBB

  Počítadlo
  Využite našu doplnkovú službu web počítadlo a sledujte návštevnosť vašej internetovej stránky. Počítadlo je grafické a úplne zadarmo.

  REGISTRÁCIA


  Uvedené ceny sú s 20% DPH.
  Ceny nezahŕňajú ročný udržiavací poplatok za doménu, ktorý platíme jednotlivým správcom domén.
  © 2005-2011 Ihost.sk - všetky práva vyhradené.
  Úvod  |   OBJEDNÁVKA  |   Cenník  |   Obchodné podmienky  |   Domény  |   FAQ  |   Vírus info  |   Referencie  |   Porovnať hosting  |   Kontakt

  Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!